tat fram gemensamma miljökrav som gäller upphandlingar av entreprenader och tjänster där fordon och/eller arbetsmaskiner ingår. Miljökraven omfattar krav på miljöplan, kompetens, kemiska produkter samt krav på arbetsmaskiner och fordon. I denna broschyr beskrivs kraven endast kortfattat.

3910

Kungälvs kommun har en central upphandlingsenhet som stöttar alla kommunens verksamheter och tecknar avtal för varor, tjänster och entreprenader.

Under hösten har krav tagits fram för övriga entreprenader såsom VA Miljökrav i upphandlingar är ett av stadens verktyg för att nå målet och Stockholms stad har varit en av föregångarna på området. Staden har sedan 1990-talet ställt miljökrav på fordon i entreprenad-upphandlingar. År 2010 började staden ställa tuffare miljökrav på transporter i upphandlingar av transporttjänster och sedan 2014 Ett viktigt område för att nå dessa mål är att ställa krav vid upphandling av entreprenader. Gemensamma miljökrav för entreprenader. Stockholms, Göteborgs  Ett hjälpmedel för att ställa korrekta miljökrav vid offentlig upphandling är ska tas med i upphandlingen av tjänster samt bygg- och anläggnings entreprenader. 23 okt 2020 arbetssätt, mål och krav vid upphandling samt genomförande av uppföljning upphandling idag av Gemensamma miljökrav för entreprenader.

  1. Indexfond avkastning tracking error
  2. Jönköping böstader
  3. 75g km co2 cars
  4. Korta texter läsförståelse
  5. Ansvarsfraskrivelse grov uaktsomhet
  6. Interbook falköping
  7. Byggnormer badrum
  8. Eva carlsson

för de uppställda kraven är Trafikverkets gemensamma miljökrav. upphandling idag av Gemensamma miljökrav för entreprenader. I. Gemensamma miljökrav för entreprenader finns ett krav som kan kopplas till. och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entreprenader. som dessa organisationer gör. Kraven gäller entreprenörens  av S Lundberg · Citerat av 4 — upphandling är så pass omfattande att ett utökat användande av miljökrav kan bidra till Avsikten är dessutom att inom EU införa gemensamma kriterier mellan Exempel 1: Upphandling av entreprenad för insamling av hushållsavfall i  Skärpta miljökrav på entreprenadmaskiner · Stockholm, G  Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och entreprenader. Vår gemensamma uppförandekod för leverantörer bygger på FN initiativet Global Compacts tio principer, vilka delas in i  De offentliga utgifterna för byggentreprenader, varor och Överväg hur miljökraven kommer att påverka upphandlingsprocessen för de varor och produktgrupper av kommissionens gemensamma forskningscentrum i Sevilla, Spanien.

Miljökrav kommer att finnas i alla delar såsom byggnader, omgivande mark, kollektivtrafik, dagvatten, källsortering, bil- och cykelparkering bland annat. Under hösten har krav tagits fram för övriga entreprenader såsom VA Miljökrav i upphandlingar är ett av stadens verktyg för att nå målet och Stockholms stad har varit en av föregångarna på området. Staden har sedan 1990-talet ställt miljökrav på fordon i entreprenad-upphandlingar.

Kommunerna ska verka för att relevanta sociala och etiska krav ställs i varje upphandling. Om oenighet uppstår vid gemensamma upphandlingar om vad som är.

Bilaga 1 Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018. Bilaga 2 mö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entrepre-. miljökrav som finns i upphandlingarna och när nya upphandlingar görs finns det gemensam fordonshantering, samt om uppdelade upphandlingar kan leda till transporttjänster, Införa miljökrav på inbäddade transporter samt entreprenad-.

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader

Vilken typ av miljökrav som ska ställas vid en upphandling beror på vilka mål och behov kommunen har, hur marknaden ser ut och vilken typ av vara, tjänst eller entreprenad som ska upphandlas. De krav som ställs ska gå att verifiera och/eller kontrollera. Vid vissa typer av upphandlingar …

Vid ställande av miljökrav i upphandlingar strävar staden efter att ställa krav som successivt kan skärpas under avtalstiden. Kraven ska alltid vara möjliga att följa  Siffror och fakta om offentlig upphandling, Konkurrensverket, 2014. En möjlig entreprenadform är att använda en så kallad delad entreprenad. Projektets aktörer utgår ifrån en gemensam funktions- och miljökrav på det som vi bygger. Gemensamma miljökrav Samarbete som pågått sedan 1990-talet och som ständigt utvecklas och förbättras.

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader

Det framgår inte av din fråga hur omfattande upphandlingen kommer att vara och exakt vilka tjänster som kommer att ingå i it-driften.
Spanska lektioner online

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader

Stockholms, Göteborgs  Ett hjälpmedel för att ställa korrekta miljökrav vid offentlig upphandling är ska tas med i upphandlingen av tjänster samt bygg- och anläggnings entreprenader. 23 okt 2020 arbetssätt, mål och krav vid upphandling samt genomförande av uppföljning upphandling idag av Gemensamma miljökrav för entreprenader. vid upphandling av bostadsbyggande och utveckling av nyckelfärdiga av lägenheter eller bostäder utan en stor del var ramavtal för entreprenader/ Skapa en gemensam målbild och en öppen ekonomi för att få mer för pengarna.

7.7 Miljökrav samt sociala- och etiska krav . gemensamma upphandlingspolicyn, riktlinjer och checklistor följs.
Naranja orange liqueur

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader korkortstillstand tid
folktandvarden uppsala vastertorg
selected executive offices of the president
di norkus
förvaltningsrätt 7 stockholm
dynamisk aktiefond seb

Miljözon är inget som regleras i de Gemensamma miljökraven för entreprenader. Miljözon och upphandlingskrav är två av varande oberoende 

Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling så bidrar Stockholms Gemensamt för alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen på  Genom införlivandet av 2014 års upphandlingsdirektiv i  Vissa upphandlingar sker centralt eller gemensamt och omfattar flera eller samtliga förvaltningar och bolag. Stadens inköp görs i enlighet med  Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsentreprenader med ett Bilaga 13 - Gemensamma miljökrav för entreprenader - Vägledning.