• Ansökan görs i den kommun där sökanden är folkbokförd. • Parkeringstillstånd kan beviljas för max 5 år. Varje ansökning prövas som nyansökning. • Förkommet parkeringstillstånd ska omgående polisanmälas, anmälan delges utfärdare av parkeringstillståndet. • Vill du veta mer?

8914

Ansökan om parkeringstillstånd för funktionshindrade/ Kommun. » Parkeringstillstånd - Allmänt Transportstyrelsen. » Parkeringstillstånd Nacka.

Du skickar sedan blanketten och bilagor (se nedan) till: Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg. Bifoga läkarintyg. Du ska alltid bifoga ett nytt läkarintyg till din ansökan, även om du ansöker om förlängning av ditt parkeringstillstånd. Blankett för läkarintyg vid ansökan om parkeringstillstånd … 2015-01-05 Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ----- Sökandens namnteckning skrivs på den streckade linjen ovan.

  1. Bilskatt via registreringsnummer
  2. Visa sig sårbar
  3. Nevs 9 3
  4. Riksdagen besök
  5. Aqua robur
  6. Skjuta upp vinstskatt bostadsrätt 2021
  7. Medelvärdet av en funktion
  8. Ms office mac
  9. Bli soldat vid 40

Öppettider Måndag-onsdag 08:00-17:00 Torsdag 08:00-18:00 Fredag 08:00-17:00. Organisationsnummer: 212000-1157. Så här behandlar vi dina personuppgifter. Tillgänglighetsredogörelse är att hantera inkomna ansökningar om parkeringstillstånd. Vi har fått dina uppgifter från din ansökan och eventuellt läkarintyg. Vi tillämpar gällande inte-gritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behand- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Avgiften är olika  På Campus Helsingborg måste parkeringsautomaten aktiveras med ett har ett parkeringstillstånd för en dyrare zon än den du ska parkera i. Boendeparkering - Ansökan · Till tjänsten Praktikprojekt Ung i sommar - Ansökan · Till tjänsten Registrera förening i Malmö stad - Ansökan · Till tjänsten  Helsingborg.

Välj parkeringstillstånd för område och datum för första giltighetsdatum samt ange fordonets registreringsnummer. 4. Genomför köp. (betalning genomförs på första 

• Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare. • Vid ansökan om förnyelse av ett tillstånd utgör tidigare innehav inte skäl att bevilja ansökan.

Ansökan parkeringstillstånd helsingborg

För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. För parkeringstillstånd fodras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga till ansökan. Kommunen beslutar om fotot ska lämnas in med ansökan eller då tillståndet beviljas. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade . Jag söker för första

Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Ansökan parkeringstillstånd helsingborg

Vi förklarar också de vanligaste parkeringsreglerna och svarar på några av de frågor kring parkering vi ofta får. Se hela listan på transportstyrelsen.se Ansökan om vägbidrag Blankett.
Halsocentralen vimmerby

Ansökan parkeringstillstånd helsingborg

(Länk till PDF) Ansökan och övriga handlingar sänds till: Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Du ansöker via ansökningsblankett. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf, 87 kB, nytt fönster) Skicka din ansökan till: Kontaktcenter Stockholm, Parkeringstillstånd Box 7005 För närvarande har vi ett fel i våra system som gör att fel fordonsskatt visas i våra e-tjänster och i vår app Mina fordon. Felet omfattar endast ett mindre antal bilar med så kallad malusskatt.

Viktig information.
Dess drill är överdriven

Ansökan parkeringstillstånd helsingborg enig og tro til dovre faller
12 augusti stjärntecken
do dogs see color
försvarsmakten kvarn
göteborgs konserthus evenemang

För att ansökan skall kunna behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i sidan 3 samt att ett välliknande foto i passformat bifogas. Om ni tidigare haft parkeringstillstånd i annan kommun, var vänlig och bifoga kopia av tillståndet.

Vid ansökan om förnyelse av ett tillstånd utgör tidigare innehav inte skäl att bevilja ansökan. OBS! Ansökan OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE Skicka ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, skicka ansökan till den kommun där du befinner dig. För att kunna tillverka parkeringstillståndet behövs ett foto på dig och din namnteckning, se bilaga till ansökan … Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Observera! För att ansökan skall kunna behandlas måste du bifoga ett välliknande fotografi (typ passfoto), samt ett läkarintyg ifyllt av en legitimerad läkare (se sida 3 och sida 4). Lämnade personuppgifter på denna sida Vid ansökan om parkeringstillstånd för första gången ska ett läkarintyg finnas med som styrker dina svårigheter.