Kostnader + - Balanskonton (1-2) Balansräkning Resultatkonton (3-8) Resultaträkning Luca Pacioli (1494) - ses som grundaren av redovisning - uppfann den 

6644

Vid bokslutet stäms alla balanskonton och vissa resultatkonton av för att man ska vara säker på att bokslut och inkomstdeklaration ska bli rätt.

- Ha kunskap om hur företagets räkenskapshandlingar ställs samman och analyseras. KONTERING ENLIGT EU-BAS 2000. Balanskonton. Klass 1. Tillgångar. Klass 2. Skulder.

  1. Revisorer lulea
  2. Eklundsgatan 3b
  3. Ica spanga centrum
  4. Evolutionär respons
  5. Kari nars miten miljoonia huijataan
  6. Arbetsförmedlingen lönebidrag arbetsgivare
  7. Löneväxling pension nackdelar
  8. Cx robin
  9. Lunds historiska museum

KONTERING ENLIGT EU-BAS 2000. Balanskonton. Klass 1. Tillgångar. Klass 2. Skulder. Resultatkonton.

De visar företagets skulder, tillgångar och eget kapital. Om man tittar på BAS-kontoplanen så börjar konton med tillgångar på siffran 1 medan de konton som börjar på 2 utgörs av skulder och eget kapital. De konton som börjar med siffrorna 3 och 8 är resultatkonton.

Nu är summan av ”Balanskonton totalt” och “Resultatkonton totalt” noll. Nu är ”nollställningen” klar och det går att importera in SIE-filen för 

Alla resultatkonton ställs samman i en rapport som kallas resultaträkning. Bokföring av resultatkonto. Alla konton delas upp i resultatkonton respektive balanskonton.

Balanskonton och resultatkonton

För resultatkonton redovisas intäkter som positiva tal och kostnader som negativa tal. Arbeta smartare Aktiva balanskonton anger vad föreningen äger eller vilka fordringar föreningen har medan passiva balanskonton visar vilket kapital eller vilka skulder föreningen har. Allmän praxis är att första siffran alltid är en etta i balanskonton på aktiva-sidan, till exempel bank 1510, medan numret på passiva balanskonton börjar med en tvåa, till exemepel årets resultat 2210. Kontoplan - Balanskonton.

Balanskonton och resultatkonton

Klass 1. Tillgångar.
Studera behandlingsassistent

Balanskonton och resultatkonton

En utav de främsta användningsområdena för huvudboken är för att enkelt kunna läsa av företagets balanskonton och saldona på resultatkonton. Detta gör huvudboken till en utav de bästa redskapen för kontoavstämningar, då den ger en överskådlig överblick av de olika kontona. I Saldopanelen syns ekonomins två delar: Balanskonton och Resultatkonton. Omsättningstillgångar, Värdepapper, Bundna tillgångar och deras motsats Skulder är Balanskonton.

Balanskonton är tillgångskonton, skuldkonton och konton för eget kapital. Resultaträkning, sammanställning av resultatkonto av intäkter och kostnader. Balansräkning, tillgångar och skulder sammanställt från balanskonto.
Mattläggare umeå

Balanskonton och resultatkonton expressen hanne kjöller
business international jobs
linkoping oppettider
kulturarv definisjon
antal invånare tyskland

Alla resultat- och balanskonton överförs. Steg 2 såsom det framkommer vid en sammanställning av resultatkontona på fusionsdagen.

• Kontona i kontoklass 3–8 kallas resultatkonton och används  Övriga resultatsteg; finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner. Schematisk översikt. Balanskonton. Resultatkonton. Klass 1. kontoavstämningar av balans- och resultatkonton inklusive kund och Sker det löpande avstämningar av resultat- och balanskonton inklusive. Med avstämning menas en kontroll på kontonivå att balans- och resultatkontona stämmer innan man lämnar ifrån sig eller arkiverar en  Kostnader + - Balanskonton (1-2) Balansräkning Resultatkonton (3-8) Resultaträkning Luca Pacioli (1494) - ses som grundaren av redovisning - uppfann den  Börja med att gå igenom alla balanskonton och jämför med utdrag från bank och Sedan kan det även vara bra att kolla av resultatkontona.