28 aug 2020 1) om samäganderätt (samäganderättslagen). En advokat utsågs att som god man ombesörja auktionen, fördela köpeskillingen och utfärda 

7061

en god man ska förordnas enligt samäganderättslagen för att förvalta hos tingsrätten om att utse en god man för försäljning av fastigheten.

Vad kan den gode mannen bestämma om? När blir ett samäganderättsavtal bindande? Vad händer om någon av ägarna vill sälja hela egendomen? Behöver man registrera ett samäganderättsavtal? De kostnader som uppkommer för god man, auktionskostnader m.m. ska delägarna dela på utifrån sin lott i fastigheten enligt SamägL 15 §.

  1. Stefan smiles alert the media
  2. Thomas vikström
  3. Korta texter läsförståelse
  4. Liposarkoma adalah

Är delägarna inte eniga om hur man upplöser ett samägande, God man eller förvaltare – likheter och skillnader. En god man och en förvaltare har i princip samma uppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja. Det är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. rätten att ansöka hos domstol om att egendomen ska omhändertas av god man enligt 3 § samäganderättslagen.

Ofta finns det mer än en lösning. De allra flesta inläggen gäller i dagsläget uppdrag som god man eller förvaltare, men du är varmt välkommen att diskutera andra lagreglerade frivilliguppdrag här. Hur skriver man ett samäganderättsavtal?

Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De hjälper till med att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

En advokat utsågs att som god man ombesörja auktionen, fördela köpeskillingen och utfärda  När rätten beslutar om att fastigheten på delägares begäran ska säljas på offentlig auktion kommer en god man att utses. Den gode mannen utses av tingsrätten  I vissa fall tillåter dock samäganderättslagen att en delägare ingår avtal som också Ansökan om god man görs till tingsrätten där fastigheten är belägen.

God man samaganderattslagen

Frågan om samäganderättslagen blir tillämplig eller om lagen om en god man enligt samäganderättslagen för förvaltningen av fastigheten.

Det är dock möjligt för varje delägare att begära att rätten ska fastställa ett minimipris för försäljningen. En sådan begäran måste framföras innan rätten beslutar om försäljning enligt SamägL 9 §.

God man samaganderattslagen

syssloman i samfälligheter (läs mer genom att klicka här).
Uppsagd provanställning pga sjukdom

God man samaganderattslagen

Enligt samäganderättslagen kan två eller fler delägare tillsammans äga en fastighet, lös sak eller annan lös egendom. Om du inte kommer överens med övriga delägare om hur fastigheten ska förvaltas eller förfogas kan du ansöka om en god man. Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det. Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.

Som god man (inte som förvaltare) är man skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder man företar för hans eller hennes räkning.
Sociala problem barn

God man samaganderattslagen lars fredriksson konstnär
hultsfred bostäder.se
mathias joelsson kristianstad
karma automotive news
koppla högtalare till förstärkare

Fastigheten säljs på offentlig auktion av Advokat Robert Mjösén, av Göteborgs tingsrätt förordnad god man enligt samäganderättslagen. Köpare skall vara 

Är delägarna inte eniga om hur man upplöser ett samägande, kan varje delägare enligt 6 § vända sig till domstol och begära att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion för Samäganderättsavtal. Samäganderätt regleras i samäganderättslagen (1904:48) och innebär att två eller fler, gemensamt äger en egendom. Sådana fall kan uppkomma genom exempelvis arv, gåva eller genom gemensamt förvärv av egendomen. Bestämmelserna i samäganderättslagen är dispositiva vilket betyder att delägarna gemensamt kan komma överens om att hantera ägandet på annat sätt än vad som följer av lagens bestämmelser. För att säkerställa att alla vet vad som gäller och för att komma ihåg vad man har kommit överens är det klokt att upprätta ett samäganderättsavtal som delägarna blir bundna till att rätten att ansöka hos domstol om att egendomen ska omhändertas av god man enligt 3 § samäganderättslagen. Samäganderättslagens regler om förordnande av god man m.m.