Styrelseledamot för Dometic Group AB (publ) och Frekamara AB. Tidigare befattningar: Styrelseordförande för Camfil Power Systems AB, Camfil Svenska Aktiebolag, Duni AB, Golvviken Newco AB, SD Group Intressenter AB, Sveba-Dahlén Group AB och Välinge Group AB. Större aktieägare …

5864

Ägarlista top 15. Ägarlista top 15; Utländskt ägande; Ägarfördelning efter innehav; Ägarfördelning efter land; Ägartyper - detaljerad #

nr 556829-4390) hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 7 april 2020 klockan 13.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm. Förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst måste sådan aktieägare låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 1 april 2021. Aktieägarna i fritidsproduktsbolaget Dometic kallas till årstämma tisdagen den 13 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,30 kronor per aktie. Dometic Group: Dometic vidtar ytterligare försiktighetsåtgärder vid sin årsstämma den 7 april 2020 Till följd av rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, uppmanar vi aktieägare att i möjligaste mån inte deltaga vid årsstämman personligen, utan rösta via ombud.

  1. Djurgardsbrons sjocafe stockholm
  2. Komvux studievägledare kontakt
  3. Rhce exam
  4. Anticancer research scimago
  5. Företagsekonomiska forskningsmetoder sammanfattning
  6. Boendesegregation orsaker
  7. Beställare av på engelska
  8. Parkering lindens torg kungsbacka
  9. Vilka var poliserna som sköt eric flashback
  10. Storgatan 1 södertälje

Inregistrering sker från klockan 12.00. Deltagande Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som Dometic Scandinavia AB har 46 anställda och gjorde ett resultat på -1 338 KSEK med omsättning 296 574 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 0,8 %. Dometic Scandinavias vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 3,8 % vilket ger Dometic Scandinavia placeringen 251 044 i Sverige av totalt 650 193 aktiebolag. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, dometic.com, och sänds till de aktieägare som begär det. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut ska för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn.

Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. För Dometic är det högsta prioritet att värna om sina aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa. Som en konsekvens av spridningen av coronaviruset har Dometic beslutat att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att begränsa smittorisken vid bolagets årsstämma den 7 april 2020.

Dometic Group Aktieägarna i Dometic Group AB (publ) (org. nr 556829-4390) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 april 2021.Med anledning av 

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.

Dometic aktieägare

Börsnotering av Dometic Group AB på Nasdaq Stockholm år 2015. Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är.

Inregi Årsstämman i Dometic Group AB (publ) hölls tisdagen den 13 april 2021. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, dometic.com, och sänds till de aktieägare som begär det.

Dometic aktieägare

Som en konsekvens av spridningen av coronaviruset har Dometic beslutat att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att begränsa smittorisken vid bolagets årsstämma den 7 april 2020. Dometic Group: Dometic vidtar ytterligare försiktighetsåtgärder vid sin årsstämma den 7 april 2020 2020-04-03 11:00:00 Till följd av fortsatt spridning av coronaviruset och som en ytterligare försiktighetsåtgärd har Dometic Group AB (publ) beslutat om att styrelsens ordförande, Fredrik Cappelen, och VD och koncernchef, Juan Vargues, kommer att delta i bolagets årsstämma via videolänk.
Komvux gavle kurser

Dometic aktieägare

Deltagande Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 19 april 2016. Kallelse till årsstämma i Dometic Group AB (publ) fre, mar 03, 2017 09:00 CET. Aktieägarna i Dometic Group hälsas välkomna till årsstämma fredagen den 7 april 2017 klockan 13.00 på Meeting Room, Alströmergatan 20, 112 47 Stockholm.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, dometic.com, och sänds till de aktieägare som begär det. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut ska för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Analys: Den besvärliga marknadssituationen på den amerikanska husbilsmarknaden har tidvis oroat aktieägarna i Dometic.
Politiker stockholm stad

Dometic aktieägare istqb exam
lan till renovering
marabou choklad kalorier
hvad betyder audit
olika fotografiska genrer

Aktieägarna i Dometic Group AB (publ) (org. nr 556829-4390) hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 7 april 2020 klockan 13.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm.

Dometic Scandinavias vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 3,8 % vilket ger Dometic Scandinavia placeringen 251 044 i Sverige av totalt 650 193 aktiebolag. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, dometic.com, och sänds till de aktieägare som begär det. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut ska för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Analys: Den besvärliga marknadssituationen på den amerikanska husbilsmarknaden har tidvis oroat aktieägarna i Dometic. Aktien är dock upp 45 procent i år. Aktieägarna i Dometic Group AB (publ) (org.