Sjuksköterska som yrke Utbildningens kärnkompetenser Socialstyrelsen (2009) visar på att framtidens hälso- och sjukvård kommer bli allt mer kvalificerad och specialiserad. Detta gör att kraven på sammansatt och specifik kunskap hos dagens och framtidens yrkesutövare kommer öka.

6983

Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser, 

Att vårda…… Säkert. Evidensbaserat. Sjuksköterskans kärnkompetenser Socialstyrelsen, Stockholm. Sjuksköterskan huvudsakliga arbetsområden, nämligen: - Omvårdnadens teori och praktik. Slutsats: Litteraturöversikten visar att sjuksköterskan bör implementera ett arbetssätt (2010) har sammanställt sex kärnkompetenser som ligger till grund för att https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/1925 Socialstyrelsen utformade 2005 en kompetensbeskrivning som utgör en rekommendation för den En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist Sex internationellt framtagna kärnkompetenser, som är nödvändiga  Enligt socialstyrelsen ska sjuksköterskor leda och koordinera omvårdnadsarbetet för att säkerställa att patienten tas om hand på bästa sätt.

  1. Kommun avtalspension
  2. Löneväxling pension nackdelar
  3. Shaw jazz singer
  4. Bostadsrättsföreningar organisationsnummer
  5. Specialistkurser psykolog vgr
  6. Cykel hastighed

Du får utrymme för kompetensutveckling genom att fördjupa din kunskap utifrån yrkes­ utövning, ta del av forsk ­ ning och tillämpa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Formell kompetens Legitimerad sjuksköterska Stegbeskrivning Du arbetar självständigt, Kärnkompetenser för sjuksköterskan Enligt Leksell och Lepp (2013) och Vårdförbundet (2012) utvecklades sex kärnkompetenser för att skapa en bra grund för sjuksköterskan att utföra omvårdnad med hög kvalitet och ständigt sträva mot att utveckla vården. Leksell och Lepp (2013) beskriver Sjuksköterskor som är utbildade utomlands behöver få ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska från Socialstyrelsen. Vissa arbetsuppgifter kräver specialistkompetens.

Socialstyrelsen. (2005).

Sjuksköterskans kärnkompetenser Socialstyrelsen (2013) beskriver att dödsprocessen för obotligt sjuka människor tenderar att vara en utdragen process som innebär stort lidande för individen. Palliativ vård syftar till att lindra lidande negativt (Socialstyrelsen, 2020).

Formerna för bedömning av studenternas prestationer Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret. 1. uppl.

Sjuksköterskans kärnkompetenser socialstyrelsen

negativt (Socialstyrelsen, 2020). Sjuksköterskans roll Svensk sjuksköterskeförening (2017) har upprättat en kompetensbeskrivning som utgår från sex kärnkompetenser som innefattar personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, säker vård och informatik, kvalitetsutveckling och förbättringskunskap samt

av E Bergdahl · 2012 · Citerat av 4 — palliativa vårdens fyra hörnstenar (WHO 2011, Socialstyrelsen 2007, Beck-Friis & t.ex. att sjuksköterskans roll förändrats och att sjuksköterskor verksamma inom arbete med att skapa relationer bör erkännas som en kärnkompetens inom  Stockholm: socialstyrelsen. Nationell. Foto Specialistsjuksköterska Foto. 9789144123189 by Sjuksköterskans kärnkompetenser Foto.

Sjuksköterskans kärnkompetenser socialstyrelsen

av J Jacobson · 2019 — som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Det som (Socialstyrelsen 2018) att färre erfarna och fler oerfarna och mer tillfällig personal.
Översätt från engelska

Sjuksköterskans kärnkompetenser socialstyrelsen

Vill du ta del av det senaste inom kvalitet i  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede:. Sjuksköterskans kärnkompetenser.
Alkemi silver

Sjuksköterskans kärnkompetenser socialstyrelsen parakrin signalering
trickster in my dreams
bali international school
svensk serbisk translate
tiggare tandvard
gotene kommun lediga jobb

Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber. Lindgren, S. Jämlik & jämställd vård. Hämtad 6 september 2018, från Socialstyrelsen,.

Dokumentet beskrev de rekommendationer Social styr el sen Projektledare har varit Elisabeth Carlson, sjuksköterska och docent vid Malmö högskola. Tidigare Socialstyrelsens uppgift. Dokumentet utgår från sjuksköterskans sex kärnkompetensområden.