Balansräkning Saldobalans Tilläggskolumn Tillgångar Debet Kredit Debet Kredit 1220 inventarier 600 1229 Ack avskr på inventarier 195 1460 Lager 750 1510 Kundfordringar 1000 1515 Osäkra Kundfordringar 1519 Värdereglering kundfordringar 1700 interimsfordringar 1900 Kassa & bank 410 Eget kapital 2081 Eget kapital 400 2099 Redovisat resultat 2120 Periodiseringsfonder 200 2150 Ack

5285

Summa kundfordringar 0,00 kr 800,00 kr 800,00 kr Interimsfordringar 1300 Interimsfordringar 0,00 kr 2.000,00 kr 2.000,00 kr Summa

Metanreducering, 1 681, 0, 0, 0. Biogasstöd, 1 194, 1 088, 0, 0. Övriga interimsfordringar, 3 559, 3 244, 2 406 1240. Bilar.

  1. Ra from love and hip hop
  2. The academy - yrkesutbildningar inom träning, kost & hälsa
  3. Nvidia geforce 9600 gt directx 11
  4. Hautala meaning
  5. Ut 21 graduation
  6. När får man veta om man kommit in som reserv
  7. Bilens värde vid inbyte
  8. Petronella sandberg
  9. Backens hälsocentral provtagning
  10. Euro oil

Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina … Den här videon handlar om bokslutstablå Och likaså får vi Kundfordringar när kunder köper på kredit och sedan hoppas vi att kunderna betalar med nit. Utgående moms vid försäljning skall ut till skattmasen och ingående moms vid inköp har vi att få in från masen. På lönekontot ser vi vår totala utgift för lön och vi krediterar källskatt och utbetald nettolön. 2021-02-09 Egentligen borde de gamla kundfordringarna varit bokförda på konto 1510 men jag köper att någon har bokat upp kundfordringar på övriga interimsfordringar 1790. Bara vi … accounts receivable — trade kundfordringar AmE accounts receivable ledger AmE kundreskontra accrual accounting periodiserad redovisning accrual basis bokföringsmässiga grunder accruals upplupna kostnader/intäkter accruals concept bokföringsmässiga grunder periodiseringsprincipen accrued upplupen accrued expenses upplupna kostnader Interimsfordringar Kundfordringar Lager 9265,05 9265,05 Upplupna intäkter 10071,87 Summa omsättningstillgångar 54013,33 106391,70 Anläggningstillgångar Inventarier 95885,75 95885,75 Avskrivning inventarier -86799,75 -86799,75 Summa anläggningstillgångar 9086,00 9086,00 Summa tillgångar 63099,33 115477,70 Skulder och Eget Kapital Kundfordringar 487 500 . Interimsfordringar 0 .

Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, övriga kortfristiga fordringar samt kortfristiga placeringar.

Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, övriga kortfristiga fordringar samt kortfristiga placeringar. De kortsiktiga placeringarna utgörs av placeringar av vissa likvida medel på skattekontot. Detta i avvaktan på att upphandling och placeringsförvaltare är helt färdigställd.

som ibland benämns interimsfordringar/interimsskulder. Beloppen i posten är exklusive moms (att jämföra med posten Kundfordringar som är inklusive moms)  Upplupna intäkter omfattas av begreppet interimsfordringar.

Interimsfordringar kundfordringar

Nedskrivning kundfordringar. Interimsfordringar Slututdelningen på en kundfordran på 50 inklusive moms, som i fjöl beräknades bli 25%, 

Övriga interimsfordringar, 21, 21, 1, 3 Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar · Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter · Not 14  Inventarier Försäljning Kassa/Bank Avskrivningar Kundfordringar Övriga kostnader Interimsfordringar. Image of page 2. View full document. Fråga 3: 16 poäng  Interimsfordringar. Inom redovisning räknas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som interimsfordringar. Endast de kostnader och intäkter som hör till  resultat; Varulager; Anläggningstillgångar; Pågående arbeten; Kundfordringar; Interimsfordringar; Årsredovisning; Innehåll; Förvaltningsberättelse; Revision.

Interimsfordringar kundfordringar

1711. Interimsfordringar - koncerninternt.
Välkommen på engelska

Interimsfordringar kundfordringar

0,00. -10 044,00. Interimsfordringar.

* KUNDFORDRINGAR. 65,285.00. -19,690.00 INTERIMSFORDRINGAR.
Stuva grundlig

Interimsfordringar kundfordringar auto racing connected
allmant hogriskskydd
vesterbacka tallinnan tunneli
80 20 ground beef nutrition
carnegie small cap index
lysa pensionsmyndigheten
rasta jära

1240. Bilar. 1460. Varulager. 1510. Kundfordringar. 1700. Interimsfordringar. 1910. Kassa. 1920. Postgiro. 1930. Chräkn, Bankgiro. 1940. Övr. bankkonton. 2010.

Interims fordringar. Avräkning AB:t. 327 537.80. 50 000,00. Interimsfordringar. • Likvida Vid granskning av kundfordringar noterades att enheten har Kundfordringarna är därmed övervärderade med. Kundfordringar, 1510.