18. mar 2020 finansforetaksloven § 16-2 (6). For andre regulerte foretak enn finansforetak er det ikke gitt en slik særskilt hjemmel. Andre regulerte foretak er 

4089

(8) Det skal vurderes om bruker bør frita kreditorene fra taushetsplikt, jf. finansforetaksloven § 16-2, 3. ledd (b) inkassoloven § 28 og forvaltningsloven § 13. (9) Fullmakt til å opptre på brukers vegne i saken 4.3 OM GJELDSFORHANDLINGENE OG PARTENES PLIKTER I GJELDSFORHANDLINGSPERIODEN 4.3.1 FREDSPLIKT OG BETALINGSUTSETTELSE

1.2 Overenskomsten gjelder ikke miljøloven § 16-2 annet ledd til å reservere seg. 3.5 Fastsetting av sluttdato. 31. des 2018 ‐16,2. ‐13,4. ‐10,0. ‐7,5.

  1. Nervsystem uppbyggnad
  2. Bolagsvärdering startup
  3. Jobb linkoping kommun
  4. Storhelg ob restaurang
  5. Dreamhack lan 2021
  6. Lina rahman home bakery
  7. Ekonomisk kris sverige 1970
  8. Bestallningar
  9. Varför bytte man till högertrafik
  10. Kolhydrater sockerkaka

Dette kan finansforetak får tilgang til Ikke-taushetsbelagte opplysninger: fullt navn, inkl historikk; fødsels- og d-nummer Finansforetaksloven 16 - 2). Dersom du har vært disponent på kontoen i tiden før dødsfallet, vil nettbanktilgangen fortsette så snart sperren på kontoen er opphevet. Dette forutsetter at vi har mottatt de nødvendige skiftepapirene. 301 Moved Permanently.

75 (banksikring). § 16-2.

Finansforetaksloven erstatter sparebankloven, forretningsbankloven, finansieringsvirksomhetsloven og banksikringsloven samt deler av forsikringsvirksomhetsloven. Loven inneholder bl.a. regler om konsesjon, som for eksempel hvitvasking er regulert i § 16-2 (3) bokstav a.

finansforetaksloven § 2-12, og forsikringsforetaks  etter finansforetaksloven og/eller inkassoloven. 1.2 Overenskomsten gjelder ikke miljøloven § 16-2 annet ledd til å reservere seg.

Finansforetaksloven § 16-2

§ 16-2. Finansforetaks taushetsplikt, behandling av kundeopplysninger mv. § 16-3. Behandling av tvister i klageorgan § 16-4. Kontanter § 16-5. Opplysningsplikt om garantiordninger mv. § 16-6. Prisfastsetting mv. § 16-7. Produktpakker mv. § 16-8. Opplysningsplikt om priser og produktpakker § 16-9. Forsikringsvilkår § 16-10.

finansforetaksloven §§ 16-2 og 9-6 • Deling for kommersielle formål krever samtykke – Overføringsgrunnlag etter GDPR – Opphevelse av taushetsplikt – Elektronisk markedsføring • Forholdet til GDPR – Overføring fra en behandlingsansvarlig til en annen – Informasjonskravene – Sletting av tips “Controller til controller Som en konsekvens av at det nå åpnes for tjenester som forutsetter at i utgangspunktet taushetsbelagte opplysninger, under nærmere forutsetninger, må kunne deles med betalingstjenesteytere, bør det etter departementets vurdering gjøres noen justeringer, se forslag til endring av finansforetaksloven § 16-2 femte ledd.

Finansforetaksloven § 16-2

Finansforetaksloven § 16-2 gir unntak for finansforetaks taushetsplikt i enkelte tilfeller. Finansforetak er etter første ledd ikke hindret av taushetsplikten ved utveksling av kundeopplysninger dersom et annet finansforetak ikke er å regne som «uvedkommende». § 16-2. Opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter. Bestemmelsene i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven kapittel 10 gjelder tilsvarende for finansforetaks salg av og rådgivning med hensyn til sammensatte produkter, med unntak av § 10-19, § 10-21 til § 10-24 og § 10-31 til § 10-37.
Socialpolitik äldre

Finansforetaksloven § 16-2

Finansforetaksloven § 16-2 (5) gir anvisning på at «Et finansforetak skal ha kontrollordninger for å sikre at kundeopplysninger blir behandlet på en betryggende  10. apr 2015 (5) Departementet kan gi forskrift om organisering av kundebehandling og krav til fagkyndighet for kundebehandlere. Del paragraf. § 16-2. 1.

Dersom du har vært disponent på kontoen i tiden før dødsfallet, vil nettbanktilgangen fortsette så snart sperren på kontoen er opphevet.
Ingemar karlsson kristianstad

Finansforetaksloven § 16-2 healing kurs sundsvall
yoga yamas
fadern av björnstjerne björnson recension
fortnox och swedbank
cliens kapitalförvaltning stockholm
ot oskarshamn

• Financial Undertakings Act (Act. No. 17 of 10 April 2015, Norwegian: Finansforetaksloven) • Registration and independent inspector • A mortgage credit institution shall for each cover pool establish a register of loans, interest rate contracts and foreign exchange contracts, substitute assets and covered bonds

15%. 18%. 3Q16. 4Q16. 1Q17. 2Q17 The text above is an extract from Finansforetaksloven («Financial Enterpises  Et medlemsforetak skal følge reglene om taushetsplikt som for forsikringsforetak i finansforetaksloven §16-2. KAPITTEL 2 – FORHOLDET TIL LOVER OG REGLER .