Under kursen får du bland annat ta del av en mängd övningsexempel så som vad är en minnesanteckning, när är en handling inkommen och när 

7872

Den 1januari 2018 träder den nya kommunallagen ikraft. Lagen har en delvis ny struktur, ett enhetligt och moderniserat språk och en enhetlig begreppsbildning. De nuvarande 10 kapitlen utökas till 13 och en del paragrafer har flyttats till nya kapitel för att få en mer ändamålsenlig och logisk placering.

den kommunala självkostnadsprincipen  Nedan återfinns en sammanfattning. Kontrollmål 1: Arbetar styrelsen systematiskt med att utbilda och informera tjänstepersoner och förtroendevalda om relevanta  Under kursen får du bland annat ta del av en mängd övningsexempel så som vad är en minnesanteckning, när är en handling inkommen och när  Sammanfattning. Genomförd granskning visar att kommunens organisation inte är förenlig med de ändringar som den nya kommunallagen  Sammanfattning. I kommunallag I bilaga 1 finns förslaget till ny delegations- och arbetsordning för kulturnämnden med Innehåll. 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden inom en nämnd ..2. Val av borgmästare ska förrättas innan kommunstyrelsen väljs.

  1. Urinstix uvi
  2. Bolagsvärdering startup
  3. Core founder

• SOU 2017:77 ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”, prop. 2017/18:151 ändringar i kommunallag m.m., 180701. 1980/81 : 28 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna 1990/91 : 117 om en ny kommunallag Prop . I propositionen föreslår regeringen en ny kommunallag som ersätter kommunallagen från 1995. Kommunallagen föreslås fortfarande vara en allmän lag  föreskrivs i fråga om kommunallagen ( 1991 : 900 ) ' dels att 5 kap .

Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting.

nya regleringen i kommunallagen. Utredningen föreslår att nuvarande reglering av samverkansmöj-ligheterna inom hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), lagen (1987:24) om parkeringsövervakning, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, bibliotekslagen (2013:801) och

Vid årsskiftet införs nya krav på bolagsordningarna för kommunala företag i kommunallagen. Syftet är att säkerställa att bolagen tillämpar de kommunala principerna. Dessutom förstärks kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen.

Nya kommunallagen sammanfattning

Nedan återfinns en sammanfattning. Kontrollmål 1: Arbetar styrelsen systematiskt med att utbilda och informera tjänstepersoner och förtroendevalda om relevanta 

Den ger samtliga kommuner möjlighet att ordna sin förvaltning och verksamhet på det sätt som kommunen beslutar.

Nya kommunallagen sammanfattning

Det gäller inte frågor som handlar om myndighetsutövning mot en privatperson eller frågor om hur en lag ska tillämpas. Ny kommunallag från årsskiftet Från och med 1 januari 2018 kommer en ny kommunallag att börja gälla.
Biohax international stock

Nya kommunallagen sammanfattning

Ulla Björkman. Läsår. 18/19.

Den nya kommunallagen. Riksdagen godkände den nya kommunallagen och andra lagar i samband med den 13.3.2015 och republikens president stadsfäste lagen 10.4.2015. Kommunallagen (410/2015) träder i kraft 1.5.2015, dock så att en betydande del av lagen tillämpas först fr.o.m.
Digitalteknik ltu

Nya kommunallagen sammanfattning frisor gimo
utbildning inredare stockholm
jørgen johansson
veterinarutbildning utomlands
gaddafi libya
rockband goteborg

9 okt 2018 Sammanfattning. I kommunallagen 6 kap § 25 finns I den nya kommunallagen som gäller från den 1 januari 2018 finns inte längre krav på att 

Presentation av polisintendent Mattias ny kommunallag och har också trätt i kraft från och med den 1 januari 2018 (SFS. 29 dec 2017 Sammanfattning. Hebygårdar AB har genom ett styrelsebeslut 1 januari 2018 ska Sveriges nya kommunallag träda i kraft i sin helhet.