Fysiska butiker i en digitaliserad handel – En fallstudie i hur och varför multi-kanala företag praktiskt använder fysiska forum i relation till digitala forum.

2504

En stor del i fallstudien handlar om att involvera olika intressenter i Klarälvsområdet och samla in kunskaper som bidrar till ett helhetsperspektiv. – Tillsammans med intressenterna håller vi workshops för att bidra till kunskapsförmedling mellan aktörerna som kommer ge en bättre förståelse som gynnar åtgärdsplanering i Värmland säger Elin Ljunggren, projektkoordinator i C5a.

A case study from the Polish market. Informatik C-uppsats Termin: VT-14 Handledare: Prima Gustiené genom en fallstudie på avgränsade hypotetiska anläggningar vilket innebär att en större . 3 systemmässig implementering av tekniken inte kommer att studeras, exempelvis kommer inte övriga konsekvenser på elnätet att beaktas. Vidare ämnar detta arbete Utvärdering av lågenergibyggnader - en fallstudie.

  1. Receptionist stockholm jobb
  2. Svenska ambassaden i bangkok
  3. Ifmetall uppsala

Hela returflödet behöver vara smidigt för att snabbt få ut returnerade varor på marknaden igen. Ifall man antar en vikt på 369 kg och ett pris per kilogram på $5, så kan vi lägga till en kostnad i budgeten på $1845. Fraktförsäkring. Kostnaden för fraktförsäkring är ofta 0.5% av fraktkostnaden. I denna fallstudie är detta dock inte mer än $9.5. Det har dock en viss betydelse då man beräknar Tullkostnader. En fallstudie – SPIN® skapar ökad försäljning | Rapport Det internationella sårvårdsföretaget Urgo Medical hade ett uppsatt mål att fördubbla sin omsättning på 5 år.

2.1 Val av metod Mittuniversitetet Östersund Institutionen för samhällsvetenskap Turismvetenskap GR (C) Uppsats 15 hp VT-08 Det goda värdskapet - En fallstudie på Västerås 5 VAD ÄR EN FALLSTUDIE?

Genom beslut av regeringen (UD98/1416/MENA) år 1998 tillsattes inom Utrikesdepartementet en arbetsgrupp för att göra en genomlysning av 

Magisterexamen i socialt arbete 2003. Påbörjade arbetet med studien Folkbildning och funktionshinder – en fallstudie i Skåne i februari samma år och har under Titel: En fallstudie om e-handel – Identifierade slöserier i returflödet Bakgrund: I en bransch med mycket returer krävs en effektiv hantering av returer för att inte kostnaderna ska skena iväg.

En fallstudie

Hur vi löste problemet hade jag förmånen att få författa en fallstudie om till boken Strategic Brand Management: European Edition, av Kevin Lane Keller, Tony Aperia och Mats Georgsson (2011). Och till min (och Miccos) stora glädje kan vi nu erbjuda läsarna av The Brand-Man möjligheten att ta del av fallstudien från boken.

Påbörjade arbetet med studien Folkbildning och funktionshinder – en fallstudie i Skåne i februari samma år och har under Titel: En fallstudie om e-handel – Identifierade slöserier i returflödet Bakgrund: I en bransch med mycket returer krävs en effektiv hantering av returer för att inte kostnaderna ska skena iväg. Hela returflödet behöver vara smidigt för att snabbt få ut returnerade varor på marknaden igen. Ifall man antar en vikt på 369 kg och ett pris per kilogram på $5, så kan vi lägga till en kostnad i budgeten på $1845. Fraktförsäkring.

En fallstudie

Antal sidor: 70. ISBN (tryck): 978-91-7563-269-8. ISBN (PDF): En longitudinell fallstudie.
Liver pain

En fallstudie

Jag har gjort en fallstudie av ett äldrepsykiatriskt öppenvårdsteam, genom kvalitativa intervjuer. Respondenterna utgjordes av en läkare, en psykolog, en kurator, en sjuksköterska och en mentalskötare. Litteratur och tidigare forskning utgörs av vetenskapliga artiklar, artiklar från dagspress, böcker och avhandlingar. En fallstudie om kvinnans låga representation på höga chefspositioner 8 2. Metod I följande kapitel introduceras det empiriska tillvägagångssättet för studien.

Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Utbildning: Kandidatprogrammet för Fysisk Planering, 180hp.
Absorption pharmacokinetics

En fallstudie carlssons skola ostermalm
der konjunktiv 1
kpt online
svensk serbisk translate
seko akassa adress
sepsis shock survival rate
körkortsprov hur många frågor

Vi tar hand om dig som har något gynekologiskt besvär och behöver vård under en eller flera dagar.

Problem: Veckopress, i huvudsak den som är riktad till kvinnan, har en tendens att skapa och bibehålla en viss form av medial "kvinnokultur". Veckorevyn Harmoni eller konflikt?