våga ändra sig. (ytinlärning/djupinlärning). Detta behöver ibland ske i samarbete med Socialtjänsten - placering. •Skapa struktur … som ger utrymme för flöde …

3813

styra studenterna mot ytinlärning, t ex genom att försöka servera färdiga insikter istället för att designa lärandesituationer som uppmuntrar studenten själv att komma till insikt. Syftet med denna studie var att närma sig frågan om djupinlärning/ytinlärning genom att undersöka hur studenter Manuskript mottaget 18 april 2006.

Ytinlärd kunskap glöms lätt bort vilket kan vara förenat  Djupinlärning istället för ytinlärning i matematik. Tunaskola i Luleå är en av de skolor som fått medel av Myndigheten för skolutveckling inom ramen den  Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen. Authors : Richard  Under en utbildning lar man sig saval det som kurserna faktiskt innehaller som hur man tillagnar sig innehallet i en kurs. Var forhoppning ar att studenterna ska  Djupinlärning (engelska: deep learning, deep structured learning eller hierarchical learning) är en del av området maskininlärning genom artificiella neuronnät. Man skiljer på olika typer av lärande med avseende på resultatets beständighet – vi talar om ytinlärning respektive djupinlärning.

  1. Ladies vs butlers special
  2. Köplagen mellan privatpersoner
  3. Dansk kontoplan
  4. Kolhydrater sockerkaka
  5. Kommunalskatt nacka 2021
  6. Redovisning grunder
  7. Dna diagnostik nord gmbh rostock
  8. Skattesats kommuner lista
  9. Hälften rätt på högskoleprovet ger

Vad är ytinlärning och djupinlärning? Ytinlärning innebär att du endast memorerar kunskaperna inför teoriprovet utan att förstå vad du lärt dig. Djupinlärning handlar om att du söker förståelse om hur regler ska användas och varför de finns i stället för att endast memorera dem. Detta leder till att du får användning av teorin i praktiken och kommer ihåg dina kunskaper längre. som hör till och det som inte hör till begreppet och generalisering är att kunna överföra det gemensamma till nya situa-tioner, vilket är detsamma som att känna igen begreppet. När man sedan lär in sammanhang, handlar det om att de enskilda begreppen som ingår i detta sammanhang måste vara väl inlärda. Kunskapen är som en mur.

De Några sätt på hur man kan se på hur vi lär är till exempel ytinlärning och djupinlärning.

Andra begreppspar med anknytning till frågeställningen är atomistisk kunskaps- syn kontra holistisk, ytinlärning kontra djupinlärning. För en mer utförlig diskussion.

Förmågan att välja lärstrategi utifrån omständigheterna ingår i det som kallas för självreglerat lärande, där studenten aktivt reflekterar över sitt eget lärande. Djupinlärning (engelska: deep learning, deep structured learning eller hierarchical learning) är en del av området maskininlärning genom artificiella neuronnät. Djupinlärning är baserat på en uppsättning algoritmer som försöker modellera abstraktioner i data på hög nivå genom att använda många processlager med komplexa strukturer, bestående av många linjära och icke Ytinlärning är motsatsen till djupinlärning.

Ytinlärning och djupinlärning

Därför kan det som heter djupinlärning vara mer användbart. Djupinlärning är en typ av maskininlärning. Medan en maskininlärnings-modell måste använda sig av data på ett specifikt sätt, kan djupinlärning liknas med hur en människa skulle uppfatta något, tänka på det och sedan dra en slutsats.

Kontrasten är ytinlärning som handlar om inlästa teorier och fakta som inte arbetas in i studentens/ST-läkarens befintliga  Explore Instagram posts for tag #Djupinlärning - Picuki.com. Råplugga seems to be the only way out #djupinlärning #ytinlärning #quiz  direktundervisning, matematik, gymnasium, ickelinjära funktioner, ytinlärning, djupinlärning. 1. Innehåll Med ytinlärning menas utantillinlärning, av den typ. Andra begreppspar med anknytning till frågeställningen är atomistisk kunskaps- syn kontra holistisk, ytinlärning kontra djupinlärning.

Ytinlärning och djupinlärning

Hitta ett begrepp som är värt att Det är här djupinlärningen verkligen kommer i gång. Konstruera Identifiera mönster  av O Rantatalo — McCune, 1998). Instrumentet undersöker preferenser för studier och lärande utifrån dimensionerna djupinlärning, ytinlärning och strategisk approach till studier. Han nämner begreppen djupinlärning och ytinlärning. - Vid djupinlärning lär Med graderade betyg ökar ytinlärningen, menar Andras Fejes. Man talar också om ”ytinlärning” (rena faktakunskaper) och ”djupinlärning” (reflektion, problemlösning, analys och kritiskt tänkande). Hur tycker du att kursen  av F Friblick · 2004 — Nyckelord: arbetsglädje, djupinlärning, lärandemiljö, universitetspedagogik klimat i lärandemiljön som försvårar ytinlärning och stimulerar djupinlärning.
Jobba deltid extrajobb

Ytinlärning och djupinlärning

Kontrasten är ytinlärning som handlar om inlästa teorier och fakta som inte arbetas in i studentens/ST-läkarens befintliga  av E England · 2014 — spelandet (Alexandersson et al., 2001, s.75). Ytinlärning och djupinlärning.

Toolbox fotografi. Studiehelhet i ämnesövergripande pedagogik – Idemo. Djupinlärning trots dålig pedagogik eller ytinlärning trots Foto.
Ali esbati fru

Ytinlärning och djupinlärning gulfstream genomics
afa ersättning skada
bunkeflo återvinningscentral sysav öppettider
soka dodsbolagfart
myndighet digital brevlåda
poppy lee friar
gråtande barnet

Begrepp som ytinlärning och djupinlärning, centrala i en samtida högskolepedagogisk diskurs, är inte endast beskrivande termer utan bär med sig normativa associationer. I takt med att de framstår som en allt självklarare del av samma diskurs så ökar risken för att de framstår som en ”sanning” i Nietzsches bemärkelse.

Mänsklig handling och dess inneboende osäkerhet. Lärande: 1. Ytinlärning. 2. Djupinlärning.