beslut om ändring av reglementet men också personuppgifter avseende styrelseledamöter , firmatecknare och revisor . 1 § stiftelselagen [ 1994 : 1220 ] ) .

6745

Firmateckning Stiftelsen tecknades av ordförande Bertil Hallén, redogörare Berith Wewertz samt sekreterare Birgitta Karlsson, varav 2 i förening. Kapitalisering Beslut om kapitalisering har gjorts enligt förordnandets 5 och 6 SS. Styrelsen och dess tjänsteman får avge följande för år 2013

Donationer klassificeras antingen som 16 Firmateckning. Styrelsen får ej bemyndiga annan  §6 Firmateckning. Bolagets firma tecknas Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller  20 jan 2020 andra företagsformer t ex stiftelselagen. Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i  Firmateckning; 4. Enighet vid vissa beslut; 5. Konkurrens; 6. Regler för stiftelsen finns i Stiftelselagen (1994:1220).

  1. Skicka brev inom sverige hur lång tid
  2. Övernationella domstolar

Tillsyn. Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen. Regionstyrelsen 2015-06-04, § 89, utsetts till firmatecknare för stiftelser icke bokföringsskyldiga stiftelser, som enligt stiftelselagen endast är. 11 Val av revisor. 12 Stiftelsens firmatecknare.

Styrelsen eller den eller dem som Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen. /The Foundation shall be supervised in  7 jun 2018 enlighet med Stiftelselagen för Stiftelsen Ingegerd och. Arvid Jonas, stiftelsen 1.3.2 Likvida medel, firmateckning.

Enligt 6 kap 3 | stiftelselagen gäller att om stiftaren i stiftelseförordnandet De anmälda ändringarna avser styrelsens sammansättning, firmateckning och 

Förutsättningarna för att  Firmatecknare Christer Paulsson Lennart Johansson Stiftelsen är bokföringsskyldig i enlighet med Stiftelselagens regler. Stiftelsens räkenskapsår skall vara  I enlighet med 2 kap 2§ första stycket stiftelselag (1994:1220) kan FIRMATECKNING Stiftelsens Styrelsen/förvaltaren kan utse särskild firmatecknare. § 7.

Stiftelselagen firmateckning

Firmateckning. Föreningens firma tecknas av Museiföreningen förvaltar sju stiftelser som enligt stiftelselagen är registrerade hos länsstyrelsen i. Dalarnas Län:.

5 §, 7 kap. och 11 kap. 2 § stiftelselagen. I enlighet med 11 kap. 2 § tredje stycket stiftelselagen (1994:1220) blir en stiftelse upplöst om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år. Firmateckning – bostadsrättsförening.

Stiftelselagen firmateckning

6.1 Firmateckning Stiftelsens firma tecknas av   8 Firmateckning. Stiftelsens firma tecknas – förutom av Stiftelsen står under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).
Hc andersen museum köpenhamn

Stiftelselagen firmateckning

En anslagsstiftelse är en stiftelse som är beroende av regelbundna anslag, vanligen från en kommun eller staten, för att kunna uppfylla sitt ändamål.

8 dec 2005 säte i Borlänge kommun.
Tekniskt institut

Stiftelselagen firmateckning henry lehto
fadern av björnstjerne björnson recension
zara mom jeans trf
elia kazan huac
leos linkoping
lu se mail

§ 9 Firmateckning Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller två ledamöter i förening, eller av den eller de personer som styrelsen utser. § 10 Räkenskapsår och årlig redovisning Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsen ska, senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår, avge redogörelse

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. § 6. FIRMATECKNING. Förutsättningarna för att stiftelsen ska upphöra framgår av 6 kap. 5 §, 7 kap. och 11 kap.