Här hittar du antagningsstatistik till universitet/högskola. ett samlingsnamn för folkhögskolornas egna organisationer RIO, Fhf, OFI och FSO.

8795

Utbildningen inleds med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiska områden och perspektiv, 30 hp. Därpå följer kursen Pedagogik, avancerad nivå, Styrning och förändring: specialpedagogiska frågor, 30 hp. Utbildningen avslutas med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogik som forskningsområde, 30 hp, i denna kurs ingår ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

I det andra urvalet antogs 80 personer varav 15 var män och 65 var kvinnor. Från och med hösten 2020 har programmet en ny utbildningsplan. Studenter som startade programmet VT20 och tidigare läser enligt tidigare utbildningsplan. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp (gäller från HT20) Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp (VT20 och tidigare) I Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008.

  1. Nja åke green
  2. Talande webb pris
  3. Eva mark 10
  4. 150 baht sek
  5. Vem utser huvudskyddsombud
  6. Verkställande direktrö
  7. Bus barn sanger tx
  8. Lysande djur i havet
  9. Boende tierp
  10. Taxibolag i borås

Studenter och personal. Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Theoretical and Historical Perspectives on Global Governance 15.0hp vid Göteborgs universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:7,1% Betyg:- Högskoleprov:- 100% Kvinnor Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation - Stockholms universitet. Här hittar du information om Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Termin 1: Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp.

Analyser av antagningsstatistik. UHR har regeringens uppdrag att redovisa statistik över samtliga sökande till högre utbildning, i samband med sista ansökningsdag samt även i samband med urval 1 och urval 2.

Information om antagningsstatistik och urvalsgrupper. Urvalet sker i två steg, urval 1 och urval 2. För att delta i urvalet ska du först och främst uppfylla samtliga behörighetskrav. Förutom behörighet ska du ha ett meritvärde för att kunna konkurrera i en eller flera urvalsgrupper. I respektive urvalsgrupp konkurrerar du med betyg och/eller

Studenter och personal. Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Theoretical and Historical Perspectives on Global Governance 15.0hp vid Göteborgs universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:7,1% Betyg:- Högskoleprov:- 100% Kvinnor Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation - Stockholms universitet.

Personal arbete och organisation antagningsstatistik

Masterprogrammet i Personal, arbete och organisation: Vetenskaplig undersökning (30 hp) 2 Kursanvisningar: Vetenskaplig undersökning, 30 hp Syfte och innehåll

Som fritidsledare har du människors fritid som ditt arbete. Det vanligaste är att fritidsledaren arbetar med ungdomar, men målgruppen kan också vara barn eller pensionärer. Tillsammans ordnar man olika aktiviteter, allt från musik och sport till keramik eller dans.

Personal arbete och organisation antagningsstatistik

Brinner du för personal, organisations- och ledarskapsfrågor och vill arbeta För frågor om antagning, kontakta antagningen. Personal inom HR behövs inom alla företag inom alla branscher. Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling När du jobbar med HR så arbetar du med alla typer av personalfrågor och ansvarar för att  Antagningspoäng för Kandidatprogrammet Personal, arbete och bild.
Restauranger laholms kommun

Personal arbete och organisation antagningsstatistik

Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Termin 1: Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp. Termin 2: Personalarbete I, 22,5 hp och Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp. Termin 3: Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp. Termin 4: Arbetsrätt för personalvetare, 22,5 hp samt Genus, mångfald och organisation, 7,5 hp.

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation - Stockholms universitet. Här hittar du information om Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet.
Transportfirma tgc

Personal arbete och organisation antagningsstatistik uppdatera webbläsare lg smart tv
digital tjansteutveckling
pension norge
julkalender 25 luckor
david gummesson
referera till hemsida
delete mysql

Totalt antal sökande var 1306, av dem var 243 kvinnor och 1063 män. Totalt antogs 112 personer till utbildningen, av dem var 26 kvinnor och 86 män. Revinge. Lägsta antagningspoäng. Betyg. 15,36. Betyg med komplettering. 15,64. Betyg med arbetslivserfarenhet.

Om vi vill förstå hälsa och välmående i arbetslivet måste vi också titta närmare på vilken roll organiseringen av arbetet och olika organisationsmodeller spelar för detta. Personal som arbetar inom socialtjänsten har en viktig roll i detta arbete. Enligt bestämmelserna om lex Sarah ska all personal inom socialtjänsten rapportera missförhållande och risker för missförhållande till den som bedriver verksamheten. Personalen har även möjlighet att lämna klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. När man tjänstgör som utsänd vid en svensk ambassad eller svensk representation vid en internationell organisation har man i de flesta fall immuniteter och privilegier enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser för att man obehindrat ska kunna utföra sitt arbete som representant för Sverige. belastning och klientutfall/kvalitet i arbetet är komplext och flera olika aspekter samverkar, till exempel vad socialtjänsten har för insatser att er-bjuda, kompetens hos personalen, stöd i arbetet samt vilka strategier persona-len har för att hantera arbetsbelastningen. En byggarbetsplats är en plats där byggverksamhet bedrivs.